ข้อแนะนำหากต้องการนำสมุนไพรมารักษาโควิด-19

โควิด-19

โควิด-19

ไวรัส โควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ผู้คนต่างหวาดกลัว จึงทำให้ในบ้านเราเองเริ่มมีการนำเอาสมุนไพร ซึ่งถือว่าเป็นของดีมาใช้สำหรับรักษาและเยียวยาอาการ ซึ่งต้องแนะนำว่าควรทำตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

– ศึกษาให้มากที่สุด ข้อแนะนำแรกที่อยากทุกท่านต้องปฏิบัติเป็นสิ่งแรก นั่นคือการศึกษาข้อมูลของสมุนไพรที่เชื่อว่ารักษาอาการ โควิด-19 ศึกษาจากงานวิจัยที่ได้รับการรับรองระดับสากล ส่วนประกอบหรือสารที่มีประโยชน์มีตัวใดบ้าง สรรพคุณเป็นอย่างไร และผลจากการใช้ของผู้อื่นมีผลค้างเคียงหรือไม่ ควรศึกษาให้รอบด้านมากที่สุด โดยแนะนำว่าให้ปัดพวก fake news ออกให้หมด อย่าให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

– อย่าใช้เกินความจำเป็น แม้ว่าจะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ แต่หากใช้อย่างเกินพอดีก็มักจะเกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอ่านข้อควรระวังให้ละเอียดที่สุด สามารถทานได้ติดต่อกันกี่มือ กี่วัน หรือจำนวนเท่าไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการป่วยแทนการรักษาในภายหลัง

– อย่าคาดหวังมากเกินไป ต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งสมุนไพร ก็ไม่สามารถใช้รักษาได้ทุกโรคหรือทุกคน ฉะนั้นอย่าคาดหวังมากเกินไปว่าตนเองจะแข็งแรงได้ด้วยการใช้สมุนไพรเพียงอย่างใด เพราะนี่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอันร้ายแรง ต้องอาศัยการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของแต่ละคนร่วมด้วย

ต้องไม่ลืมข้อมูลเหล่านี้หากต้องการนำเอาสมุนไพรมาใช้รักษาโรค โควิด-19 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พอเป็นไปได้ ช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยให้รอดในช่วงที่การรักษาทางการแพทย์ไม่เพียงพอเช่นนี้